Har du synpunkter på miljön eller servicen på Sophiahemmet?

Har du synpunkter på miljön eller servicen på Sophiahemmet?

Använd vår e-tjänst!

På Sophiahemmet arbetar vi med ständiga förbättringar och tar gärna del av dina synpunkter: det kan vara beröm, förslag till förbättringar eller klagomål. Alla synpunkter dokumenteras och följs upp.

Om du har ett klagomål eller synpunkt i samband med vård och behandling läs mer här.

E-tjänst