Bidrag och stipendier

Bidrag och stipendier

Till Sophiahemmet, ideell förening finns ett antal stiftelser knutna med ändamål att stötta Sophiahemmets studenter eller Sophiasystrar ekonomiskt.

Här följer en beskrivning av stiftelserna och vem som kan ansöka och hur det går till. Vänligen observera att många stipendier eller bidrag endast kan sökas av ekonomiskt behövande och att Sophiahemmet har uppdragit till FVO att administrerar ansökningarna och därmed pröva vem som är behövande.

Vad innebär ekonomiskt behövande?
Vi följer Skatteverkets schablonregel vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst skall vara lägre än 4 prisbasbelopp (vilket för 2024 innebär 229 200 kr) och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar inte får överstiga 1 prisbasbelopp (vilket för 2024 innebär 57 300 kr). Om hushållet består av ytterligare personer får 1 prisbasbelopp läggas till per person till den totala årsinkomsten för hushållet på max 229 200 kr (Ex. 1 vuxen, 2 barn = 229 200 + 57 300 + 57 300, d v s den totala årsinkomsten för hushållet blir då 343 800 kr).

Vad gör FVO?
Föreningen för Välgörenhetens Ordnande är en ideell förening som förmedlar fondmedel till ekonomiskt behövande. Sophiahemmet, ideell förening och FVO har ett samarbete där FVO administrerar stiftelseansökningar med kriteriet ekonomiskt behövande.

Mer information eller frågor
Om du har frågor efter att ha läst igenom informationen om bidrag och stipendier, vänligen vänd dig till ekonomiavdelningen vid Sophiahemmet, tel: 08-406 20 60, e-post: ekonomigruppen@sophiahemmet.se.