Sophiahemmet är en ideell förening med anor från 1884

Koncernen Sophiahemmet består av två verksamheter, Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet Sjukhus, som ingår i Sophiahemmet, ideell förening. Vill du veta mer om föreningen och vår historia?

Sophiahemmet, ideell förening