E-faktura

Kund

Till Dig som är kund till Sophiahemmet

Sophiahemmet, ideell förening (orgnr: 802006-8741)
Sophiahemmet AB (orgnr: 556310-1426)
Sophiahemmet Uppdragsutbildning AB (orgnr: 556617-5534)

Efter årsskiftet byter Sophiahemmet ekonomisystem. Det innebär vissa förändringar för Dig som är kund hos oss.

  1. Våra fakturor får ett nytt utseende (gäller ej Dig som får e-faktura).
  2. Samtliga bolag i vår koncern får nya bankgironummer. Vi hänvisar till Din faktura för korrekt bankgironummer för just Din faktura.
  3. Betalning med befriande verkan kan endast göras med korrekt OCR-referens. Utan korrekt OCR-referens kommer betalningen ej att accepteras hos banken
  4. Om Du är privatperson och har Kivra kommer Dina fakturor att skickas dit.

 

Om du inte hittar svaret på din fråga under frågor och svar, kontakta oss gärna!

Om fakturan avser ett vårdbesök och Du har frågor om fakturan, se aktuella kontaktuppgifter på fakturan.

Övriga kundfakturafrågor (exempelvis fakturakopior, frågor om betalning):
kundfakturor@sophiahemmet.se
08-406 20 60

Frågor och svar kundfakturor

Jag vill ha faktura via Kivra
Om du är en privatperson och är ansluten till Kivra så kommer din faktura automatiskt att skickas dit. Vänligen notera att Kivra endast är tillgängligt för kunder som är privatpersoner.

Jag vill ta emot e-faktura från Sophiahemmet
Vårt nya system kan identifiera möjliga mottagare av elektroniska fakturor utan manuell handpåläggning. Om ni trots allt inte får e-fakturor kan det bero på att vi saknar viss information om er som kund i vårt system. Kontakta oss på kundfakturor@sophiahemmet.se så försöker vi ordna det.

Jag vill ta emot fakturor från Sophiahemmet via e-post
Kontakta oss på kundfakturor@sophiahemmet.se och ange vilken mailadress fakturan ska skickas till, så kompletterar vi med informationen i vårt system.

Min betalning till Sophiahemmet har kommit i retur från banken
Kontrollera att du har angivit rätt kombination av bankgiro och OCR-nummer. Båda återfinns på fakturan. Utan korrekt OCR-nummer kommer betalningen att returneras hos banken. Om det är en faktura med fakturadatum 2023 saknas OCR-nummer och betalning ska ske till det bankgiro som är angivet på fakturan.

Leverantör

Till dig som är leverantör till Sophiahemmet

Efter årsskiftet byter Sophiahemmet ekonomisystem. Vi får då även en ny partner för e-fakturamottagande i form av Logiq AS.

Innehållskrav på fakturan

I samband med övergången ställer vi krav på att samtliga fakturor, oavsett format, måste innehålla en fakturareferens bestående av ett personnamn samt ett kostnadsställe och/eller projektnummer. Utan referens skickas fakturan åter till er som leverantör för korrigering.

Fakturan ska innehålla vår referens bestående av:

  • För- och efternamn samt kostnadsställe och/eller projektnummer
  • Ex: Nils Persson 99 alt. Nils Persson 999999 alt. Nils Persson 99/999999

Vi ställer också krav på att korrekt bolagsnamn och adress finns angivet, se teknisk information.

Har ni möjlighet att skicka e-faktura via Peppol-nätverket, välj redan nu det distributionsalternativet. Ingen åtgärd krävs då vid årsskiftet.

Frågor och svar leverantörsfakturor

Vi skickar redan e-fakturor via PEPPOL-nätverket
Ingen förändring krävs. Fakturorna hittar automatiskt rätt via Logiqs nätverk.

Vi skickar e-fakturor i annat format än PEPPOL via EDI-operatör (sk Samtrafik)
En uppdatering behöver ske för fakturor som skickas med fakturadatum 1 januari 2024 och framåt, så att fakturan skickas till oss via Logiq. Se teknisk information.

Vi önskar börja skicka e-fakturor till Sophiahemmet
Lägg till Sophiahemmet som e-fakturamottagare i ert ekonomisystem eller hos er samarbetspartner/EDI-operatör. Se teknisk information.

Vi har inte möjlighet att skicka e-fakturor, men kan skicka i pdf-format
Liksom tidigare kan de skickas per e-post till: leverantorsfakturor@sophiahemmet.se