Sophiahemmet, ideell förening

Ordförande har ordet

Sophiahemmet är en av Sveriges första skolor för utbildning av sjuksköterskor. Skolan skapades av Drottning Sophia och Konung Oscar II 1883 och det anknutna sjukhuset 1889.

Sophiahemmet, ideell förening bedriver fortfarande såväl utbildning som vård i egna vackert belägna lokaler i centrala Stockholm.

Sophiahemmet Högskola är en av landets främsta högskolor för grund- och vidare utbildning av sjuksköterskor och Sophiahemmets sjuksköterskekår är välkänd och uppskattad i hela landet. Högskolan driver också genom ett av Föreningen helägt dotterbolag kvalificerad vidareutbildning av sjukvårdspersonal av olika kategorier. Utbildning ges både på högskolenivå och genom andra yrkesanpassade kurser, oftast på distans och med avancerat datorstöd.

Föreningen bedriver hälso- och sjukvård genom det till 100% ägda vårdbolaget Sophiahemmet AB. Sjukhuset har utvecklats till ett modernt och högkvalitativt privatsjukhus med omfattande specialistvård vid såväl öppna mottagningar som i sluten vård. Sophiahemmet erbjuder sina tjänster till såväl privatpersoner som företag men också till den offentliga sjukvården, som i stor utsträckning efterfrågar våra tjänster.

En god omvårdnad med det personliga omhändertagandet i centrum är Sophiahemmets kännemärke.

Vårdbolaget är icke vinstutdelande. Rörelseöverskott återinvesteras i vidareutveckling av verksamheten.

Föreningen stöder också patientnära forskning främst vid den egna högskolan och det egna sjukhuset.

En kontinuerlig utveckling, anpassad till medicinska framsteg och till moderna människors krav, innebär att verksamheten hela tiden förändras.

Genom att bli medlem i Sophiahemmet ideell förening medverkar Du till att Sophiahemmet också i framtiden kan förbli ett privat alternativ med ett sjukhus av hög kvalitet och egna forskningsmöjligheter liksom till goda vårdutbildningar uppbyggda kring en särklassig sjuksköterskeutbildning med egen profil.

Som medlem får Du fortlöpande möjligheter att följa verksamheten, dels genom Sophianytt, dels genom tillgång till seminarier och öppet-hus-föreläsningar. Du har givetvis också möjlighet att delta vid föreningsstämman i juni.

Vill du bli medlem? Ansök här!