För Sophiasystrar

För Sophiasystrar

Med Sophiasyster avses legitimerad sjuksköterska som genomgått sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola.

Samstiftelsen Solhemsstiftelsen

Bidrag till vård och hjälpverksamhet bland Sophiasystrar, företrädesvis dem som uppnått 60 års ålder. Bidrag kan även sökas av Sophiasyster för vidareutbildning.

Kriterium: Sophiasystrar och ekonomiskt behövande

Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober

Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen

Ansökan skickat till: FVO

Samstiftelsen för rehabilitering

Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller viss tids vila.

Kriterium: Ekonomiskt behövande/rehabilitering

Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober

Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen

Ansökan skickat till: FVO

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond

Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium: Nyexaminerad sophiasyster

Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober

Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen

Ansökan skickat till: Sophiahemmet, ideell förening

Stiftelsen Tora Wåhlins fond för Sophiasystrar

Stipendier för resor eller vidareutbildning till välförtjänta Sophiasystrar, med företräde för dem som tjänstgör vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster

Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober

Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen

Ansökan skickat till: Sophiahemmet, ideell förening

Helge A:son Johnsons fond

Bidrag för vidareutbildning bland Sophiasystrar eller för annan hjälpverksamhet bland Sophiasystrar. Vidareutbildning av annan sjukvårdspersonal vid Sophiahemmet.

Kriterium: Sophiasyster eller annan sjukvårdspersonal

Ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober

Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen

Ansökan skickat till: FVO