Infobrev

Tulpanlökar och fastighetsplanering

I skrivande stund har jag alla 13 500 tulpaner för ögat, som nu blommar ned mot Valhallavägen. Det är en härlig tid.

Våren för alltid med sig ett intensivt arbete med att planera alla sommararbeten. Flera arbeten pågår för tillfället bland annat med renovering av L-husets bottenplan, Svenska Kraftnät etablerar mellan D-huset och KTH-området för att påbörja borrningen av schaktet till den stora tunneln som går under Stockholm och Kungliga Djurgårdsförvaltningen har påbörjat arbetet med ny dränering på innergården i Lilljans-huset.

Arbetet med den strategiska fastighetsutvecklingsplanen löper under tiden parallellt med det ordinarie arbetet. Analysen över området, fastigheterna och verksamheterna närmar sig sitt slut. Inte oväntat finns det en stor potential i våra utemiljöer, utmaningar gällande teknik och logistik samtidigt som området har en robust karaktär och ur miljösynpunkt är det fantastiskt genom att vi fortfarande nyttjar relativt gamla byggnader och därmed ”lagrar” koldioxid.

Möjligheter och utmaningar finns, och bör hanteras med varsamhet och klokhet: Sophiahemmet ska finnas i många, många år framöver. Vår målsättning och planering är att den strategiska fastighetsutvecklingsplanen ska vara klar innan årsskiftet.

Önskar er alla en mycket bra sommar!

Författare

Magnus Huss

Fastighetschef

magnus.huss@sophiahemmet.se 08 - 406 21 12