Välkommen till Patientsäkerhets- och utvecklingsavdelning!

Patientsäkerhets- och utvecklingsavdelningen kan bistå frågor gällande patientsäkerhet, hygien, kvalitet och miljö.  På den här sidan har vi samlat policys, rutiner och praktisk information. Vänd dig till oss med dina frågor och behov så hjälper vi dig! Kontaktuppgifter hittar du på Serviceportalens startsida.

Avvikelserapportering

På Sophiahemmet ska alla former av avvikelser och risker rapporteras. Att uppmärksamma, åtgärda och följa upp är en viktig del i det ständiga förbättringsarbetet.  Som vårdgivare på Sophiahemmet ska man ha en egen rutin för avvikelserapportering och avvikelsesystem. Har ni en avvikelse som berör Sophiahemmet AB ska den rapporteras in här och sedan i eget avvikelsesystem.

Miljö och hållbarhet

Vårt mål är att vi skall minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning med bibehållen god kvalitet. Det gör vi genom att utbilda våra medarbetare till att ta miljöhänsyn i handlingar och beslut till exempel genom att använda rätt läkemedel, ställa krav på våra leverantörer gällande transporter och inköp, minska kemikalieanvändningen och dra ner på pappersanvändningen. Här kan ni se  vår miljöfilm och göra miljöutbildning.