Infobrev

Sommarhälsning från mig

Efter ett minst sagt omtumlande halvår där regionens omställningsplan för sjukvården skapar stor osäkerhet i hela systemet och därtill den cyberattack som vi utsattes för i slutet av februari, så känns det hoppfullt att våren nu är här på riktigt. Ljusa kvällar och varma dagar med spirande grönska ger ett lugn och hopp inför sommaren.

Osäkerheten kring omställningsplanens effekter kvarstår. De sedan tidigare aviserade avvecklingarna av vårdval inom hud och neurologi är ännu inte beslutade. Hur upphandlingen av ögonsjukvården ska ske när vårdvalet avvecklas inom den specialiteten om ett år är också oklart. Osäkerhet som skapar många frågor för vårdgivare som är verksamma inom de hotade områdena. Hur det ska gå för Mandometerklinikens sköra patienter när avtalet löper ut senare i höst är också höljt i dunkel. Förändringar i alla system och strukturer behövs över tid, men att skapa så stor osäkerhet i ett så pass viktigt system som Stockholms sjukvård är minst sagt olyckligt och ansvarslöst.

Efterdyningarna av cyberattacken mot Sophiahemmet kvarstår i flera delar även om det mesta nu är återskapat i nya miljöer och lösningar. En process som tagit ofantligt mycket tid och kostar mycket pengar. Det digitala samhällets sårbarhet har blivit tydligt under dessa månader och jag är rädd för att vi bara sett början av olika sätt att störa infrastrukturen i samhället framöver.

Men trots dessa dystra toner kan vi konstatera att vi fortsätter att utbilda studenter med utökat uppdrag från regeringen, fortsätter att genom våra utbildningar bidra till att slussa in ukrainska flyktingar till svensk vårdverksamhet och fortsätter att ta emot patienter. Inte bara från stockholmsregionen utan även från hela landet kommer patienter till oss och våra vårdgivare.

För att möta en alltmer efterfrågad privat vårdmarknad planerar vi för att öppna en helt privatbetald mottagningsverksamhet senare i höst. Vi ser också över hur vi kan förstärka och utveckla samverkan mellan hälsocentralen och försäkringsmottagningen, där nu Madeleine Lempke blir tillförordnad verksamhetschef utöver sin roll som verksamhetschef på hälsocentralen. Vi fortsätter också att planera för att under hösten utöka antalet listade patienter på husläkarmottagningen.

Men först ska vi njuta av en lugn och skön sommar där vi alla får samla krafter inför kommande spännande utmaningar.

Jag önskar er alla en glad sommar!

Författare