Infobrev

Hälsningar från nya chefläkaren

Bästa medarbetare,

Det är med glädje och stor ödmjukhet jag tar mig an uppdraget som chefläkare för Sophiahemmet. Min förhoppning och målsättning är att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av denna imponerade, mångfacetterade verksamhet och inte minst utgöra ett stöd för er och övriga medarbetare i patientsäkerhetsfrågor, om så behövs.

Min bakgrund är dubbelspecialist i invärtesmedicin och diabetologi/endokrinologi och jag har huvudsakligen arbetat som kliniskt verksam läkare inom den offentliga vården i hela mitt liv. Efter 11 år på medicinkliniken vid dåvarande Huddinge sjukhus och fullgjord specialisering samt avhandlingsarbete bytte jag till Danderyds sjukhus där jag stannat kvar under de senaste 25 åren. Vid sidan om det kliniska arbetet fick jag 2011 uppdraget som verksamhetsområdets patientsäkerhetsläkare vilket inneburit att hantera avvikelser, patientklagomål och att skriva händelseanalyser i nära samverkan med chefläkaren.

Under åren på Danderyds sjukhus har jag förutom inom diabetesområdet arbetat mycket med multisjuka äldre och inom palliativ vård samt haft förmånen att inneha andra roller, bland annat de fyra sista åren som chef för sjukhusets lungsektion.

Som nytillträdd chefläkare efter Marie Wickman ser jag fram emot ett gott samarbete med er alla och vill kort presentera mig för er som jag ännu inte hunnit träffa. Jag välkomnar en prestigelös, öppen dialog så tveka inte att komma förbi, ring eller maila om ni vill diskutera såväl stort som smått. Finns det möjlighet så kommer jag gärna på en APT eller läkarmöte.

Med vänliga hälsningar

Lena Hellström

Författare

Lena Hellström

Chefläkare

lena.hellstrom@sophiahemmet.se 08 - 406 20 43