sophiahemmet logotyp

Sophiahemmet informerar samtliga berörda efter hackerattacken 26/2

Sophiahemmet har sedan hackerattacken i början på året bedrivit it-säkerhetsutredningar parallellt med polisens brottsutredning. En av dessa utredningar har nu klarlagt vilka personuppgifter som finns i de stulna filerna som alla är av administrativ art. Sophiahemmet kommer därför att kontakta samtliga personer vars personuppgifter figurerar i det material som hackarna kommit över. Inga journalsystem påverkades av attacken.

Sophiahemmet har tidigare informerat de personer vars uppgifter gick att identifiera i ett tidigt skede efter attacken och gör nu ytterligare en informationsinsats. Samtliga personer vars personuppgifter, företrädesvis personnummer, som finns med i det stulna materialet kommer i dagarna att få ett meddelande via Kivra. Informationen gäller de som varit på besök på Försäkringsmottagningen, Hälsocentralen, Husläkarmottagningen eller varit inlagd på vårdavdelningen Sophiahemmet mellan den 1 januari 2020 och den 25 februari 2024. Det är bara den det berör som får informationen.

Bakgrund

Det var i slutet av februari som Sophiahemmet drabbades av en hackerattack där filer av administrativ art stals. Inga journalsystem påverkades av attacken.

Sophiahemmet övergick till helt nya it-miljöer direkt efter att attacken upptäcktes. Sophiahemmet har inte, och kommer inte att betala den lösensumma som hackarna begärde. Sedan attacken har Sophiahemmet bedrivit it-säkerhetsutredningar parallellt med polisens brottsutredning. Detta har bland annat resulterat i att Sophiahemmet nu vet vilka filer som stulits, men utredningsarbete pågår fortsatt.

Om personuppgifter

Vill du veta mer om Sophiahemmets personuppgiftspolicy och dina rättigheter, läs mer här.

Anmäla GDPR-ärende

Om du vill starta ett ärende gällande dina personuppgifter gå till e-tjänsten.

Frågor och svar

Finns mina journaler med i det stulna materialet? Plus-ikon
Kan jag få mer information om mina personuppgifter finns i det stulna materialet? Plus-ikon
Är alla vårdgivare på Sophiahemmet drabbade av hackerattacken? Plus-ikon
Vad kan jag göra för att skydda min identitet? Plus-ikon
Jag har inte Kivra, hur får jag mitt meddelande då? Plus-ikon